โครงการ vcic   เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรม
กลับหน้าหลักศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
ชื่อ : บริษัท Panasonic Refrigeration Devices (Thailand) จำกัด
รหัสสมาชิก : none14
กลุ่มอุตสาหกรรม : กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สมาคม : ไม่ใช่สมาชิก
ที่อยู่ : เลขที่ 60 หมู่ 19 ต. คลองน้อย อ.คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12120
โทรศัพท์ : 02-5291742-9
โทรสาร : 02-9096082
อีเมลล์ :
เว็บไซด์ :
ประเภทกิจการ : ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาดำเนินการ : -
บุคคติดต่อ : Ms.Wallaya Monchuket
โทรศัพท์ : 02-5291742-9
ตำแหน่ง :

ชื่อบริษัท supplier สมาชิก ส.อ.ท. รหัสสมาชิก สถานภาพ
ผู้ผลิต
สถานภาพ
ผู้ซื้อ

HS Code ชื่อสินค้า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย นำเข้า ส่งออก OEM REM
7020.00.90 Glass Tube
7607.11.00 Aluminium Sheet
7608.20.00 Aluminium Tube
8419.50.30 Coil
8476.90.10 Vend Mechanism
8516.80.30 Defrost Heater
8516.90.90 Heater C Coil
8544.60.10 Electric Wire
9032.10.10 Thermostat

ไทย English
ขนาดปกติ ขนาดใหญ่

Skip Navigation Links
อีเมล์สำหรับเจ้าหน้าที่สภาฯ
อีเมล์สำหรับกรรมการสภาฯ

 
 
 
   
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร . (66-2) 345-1000 โทรสาร. (66-2) 345-1296-99 | อีเมล์ : information@off.fti.or.th | เว็บไซต์: http://www.fti.or.th