ผลิตภัณฑ์และบริการ   เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรม
Goods & Services
 HS
UNSPSC
 GS1
 ISIC
 RFID
 EPC
 GPSC
Membership
 SMEs
 FTI
      กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
      กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
      กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ
      กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
     กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
Manufacturing
  Bill of Meterial
 Process
      กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
      กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
      กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
      กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์
      กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
      กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
      กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
      กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี
      กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
      กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น
      กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
      กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อย
        กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า  
        กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  
        กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  
 
Buyer/Seller
 Buyer
 Seller
Information
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ทำเนียบงานวิจัย
ข้อมูลนำเข้าและส่งออก
ข้อมูลมาตรการจำกัดการนำเข้าที่ไม่ใช่ภาษี
 
ไทย English
ขนาดปกติ ขนาดใหญ่

Skip Navigation Links
อีเมล์สำหรับเจ้าหน้าที่สภาฯ
อีเมล์สำหรับกรรมการสภาฯ

 
 
 
   
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร . (66-2) 345-1000 โทรสาร. (66-2) 345-1296-99 | อีเมล์ : information@off.fti.or.th | เว็บไซต์: http://www.fti.or.th