โครงการvcic   เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรม

       โครงการ Thai Industrial Data & Information Center: TIDIC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย    ให้เป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความจำเป็นในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ช่วยในการตัดสินใจของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดความได้เปรียบในการทำการค้า
หรือการวางยุทธศาสตร์ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ในยุคที่มีการแข่งขันกันทางด้านข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศ
โดยมีช่องทางการให้บริการศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมหลายช่องด้วยกัน คือ


 • ศูนย์ข้อมูลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Data Center) 

  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3
  60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110
  โทรศัพท์ 02-3451000 ต่อ 1126 หรือ 1104
  โทรสาร 02-3451000 ต่อ 1126
  เวลาทำการจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น
  แผนที

 • เว็ปไซด์

  ผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมนู “ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง http://tidic.off.fti.or.th

 • ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-345-1126 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับคำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ

 • ติดต่อทางอีเมล์

  หากพบปัญหา หรือต้องการร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง อีเมลล์ได้ที่ tidic@fti.or.th

 • จดหมายข่าว 

  เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันสมัย โดยโครงการ TIDIC จะสนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลหรือบริการใหม่ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฯ ที่เป็นสมาชิกเป้าหมาย
   
ไทย English
ขนาดปกติ ขนาดใหญ่

Skip Navigation Links
อีเมล์สำหรับเจ้าหน้าที่สภาฯ
อีเมล์สำหรับกรรมการสภาฯ

 
 
 
   
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร . (66-2) 345-1000 โทรสาร. (66-2) 345-1296-99 | อีเมล์ : information@off.fti.or.th | เว็บไซต์: http://www.fti.or.th